برای نشان دادن مسیر به سمت نقطه مورد نظر روی ((نشان)) کلیک کنید.
نام محل:
اقامتگاه بومگردی بادام
آدرس:
روستای ایور,.
موبایل:
۰۹۱۵۲۲۶۰۳۴۱ تماس
۰۹۱۵۰۰۱۱۰۴۰ تماس