برای نشان دادن مسیر به سمت نقطه مورد نظر روی ((نشان)) کلیک کنید.
نام محل:
اقامتگاه بومگردی چشمه نقره
آدرس:
روستای طرق,میدان عاشورا
تلفن:
051558883743 تماس
موبایل:
09159095120 تماس
09351357880 تماس