برای نشان دادن مسیر به سمت نقطه مورد نظر روی ((نشان)) کلیک کنید.
نام محل:
اقامتگاه بوگردی اولنگ
آدرس:
روستای نامق,.
موبایل:
09122599297 تماس