هر آنچه درباره ترشیز می خواهید جست وجو کنید:

اطلاعات همواره در حال بروز رسانی است اگر ادرسی را پیدا نکردید به ما یاداوری کنید.

نمایش مکان ها بر روی نقشه

تعداد رکوردهای پیداشده :47

بانک سپه شاخص ۸۰

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :میدان انقلاب

بانک کشاورزی کد ۲۱۸۰

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان امام خمینی

بانک مسکن کد ۱۱۶۲

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان امام خمینی

بانک ایران زمین

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان امام خمینی

پست بانک ایران کد ۱۵۲۹

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان امام خمینی

بانک رفاه کارگران ۳۰۷

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان امام خمینی

صندوق قرض الحسنه همت

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان قائم

بانک ملی ایران

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان قائم

بانک صادرات ایران

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :میدان انقلاب ( میدان مرکزی )

بانک قرض الحسنه مهر ایران کد ۳

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان مدرس

موسسه اعتباری کاسپین کد ۶۷۳۱۰۰

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان مدرس

بانک صادرات ایران کد ۲۱۵۵

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان مدرس

بانک سپه شاخص ۱۱۹۰

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان مدرس

بانک قوامین کد ۰۲۷۴۱

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان مدرس

بانک مهر اقتصاد شاخص ۶۲۱۴

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان مدرس

صندوق قرض الحسنه شیخ فضل الله

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان مدرس

موسسه اعتباری ملل

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان مدرس

بانک انصار شاخص ۲۰۲۸

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان مدرس

بانک توسعه تعاون کد ۱۹۰۹

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان مدرس

بانک ملی ایران

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان مدرس

بانک انصار شاخص ۵۰۳۲

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان مدرس

بانک ملت

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان هفده شهریور

بانک کشاورزی

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :بلوار سید مرتضی

صندوق پس انداز و قرض الحسنه حضرت امام حسین ( ع )

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان قائم

بانک قوامین

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان قائم

صندوق پس انداز و قرض الحسنه حضرت علی اکبر

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان قائم

موسسه اعتباری نور

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان قائم

بانک تجارت کد ۴۹۰۰

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان قائم

بانک کشاورزی کد ۲۱۸۱

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان قائم

بانک سینا کد ۲۱۶

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان قائم

بانک صادرات ایران کد ۲۱۵۴

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان قائم

بانک ملت

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان قائم

بانک سپه شاخص ۴۵۵

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان قائم

موسسه اعتباری ثامن الحجج ( ع )

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان قائم

بانک کشاورزی

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :میدان غدیر

بانک قرض الحسنه مهر ایران

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان مدرس

موسسه اعتباری کاسپین

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان مدرس

بانک صادرات

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان مدرس

بانک سپه -شاخص ۱۹۰

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان مدرس

موسسه اعتباری ملل

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان مدرس

بانک ملی

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان مدرس

بانک آینده

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان مدرس

بانک انصار

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان مدرس

بانک انصار

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان مدرس

بانک مهر اقتصاد شاخص 6214

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان مدرس

صندوق قرض الحسنه شیخ فضل الله

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان مدرس

پست بانک

استان :خراسان رضوی

شهر :خیابان مدرس

آدرس :بین مدرس ۴ و ۲

درباره ما

ما و چند تن از دوستان در کاشمر دور هم امدیم تا برای رفاه حال همشهریانمان سرویسی را طراحی کنیم که دیگر نیازی به جست و جوی آدرس مکان های مورد نظرشان نداشته باشند ، تمام ادرس هایی را که در نظر ما اهمیت بیشتری داشتند به همراه موقعیت جغرافیایی شان در این سرویس جای دادیم تا خدمتی برای مردم عزیزمان کرده باشیم. همواره در حال به روزرسانی و گسترش اطلاعاتمان هستیم.

ترشیز کهن

ترشیز نام قدیمی منطقه ای که کاشمر فعلی در آن قرار دارد.

تُرشیز به معنی شهر نیرومند (تور-شیث اوستایی) یا به معنی شهر دارای چهار بخش (دژ) است که به گفته حمدالله مستوفی شهر کوچک تُرشیز حصاری «بغایت حصین» دارد و دارای چهار قلعه مستحکم است.