برای نشان دادن مسیر به سمت نقطه مورد نظر روی ((نشان)) کلیک کنید.
نام محل:
تالار پذیرایی سی گل
آدرس:
بلوار سید مرتضی,.
تلفن:
05155232520 تماس