برای نشان دادن مسیر به سمت نقطه مورد نظر روی ((نشان)) کلیک کنید.
نام محل:
تالار پذیرایی اوقاف
آدرس:
خیابان قائم,قائم ۱
تلفن:
05155249451 تماس