برای نشان دادن مسیر به سمت نقطه مورد نظر روی ((نشان)) کلیک کنید.
نام محل:
تالار پذیرایی مهراد
آدرس:
خیابان قائم,قائم ۴
تلفن:
۰۵۱۵۵۲۴۹۴۵۵ تماس