برای نشان دادن مسیر به سمت نقطه مورد نظر روی ((نشان)) کلیک کنید.
نام محل:
جایگاه سوخت احمدپناه
آدرس:
بلوار بهشتی,بین میدان ولی عصر ( عج ) و خیابان نسترن