برای نشان دادن مسیر به سمت نقطه مورد نظر روی ((نشان)) کلیک کنید.
نام محل:
جایگاه سوخت برامکی
آدرس:
خیابان هفده شهریور,چهارراه ترابی