برای نشان دادن مسیر به سمت نقطه مورد نظر روی ((نشان)) کلیک کنید.
نام محل:
جایگاه سوخت امیر
آدرس:
بلوار جانبازان,بین جانبازان ۲۷ و ۲۹