برای نشان دادن مسیر به سمت نقطه مورد نظر روی ((نشان)) کلیک کنید.
نام محل:
جایگاه CNG شهرداری
آدرس:
بلوار کشاورز,ابتدای خیابان کارگر