برای نشان دادن مسیر به سمت نقطه مورد نظر روی ((نشان)) کلیک کنید.
نام محل:
جایگاه سوخت پاسارگاد
آدرس:
بلوار سید مرتضی,کیلومتر ۱/۵