هر آنچه درباره ترشیز می خواهید جست وجو کنید:

اطلاعات همواره در حال بروز رسانی است اگر ادرسی را پیدا نکردید به ما یاداوری کنید.

نمایش مکان ها بر روی نقشه

تعداد رکوردهای پیداشده :65

خودپرداز بانک ملت

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان امام خمینی

خود پرداز سپه

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :میدان انقلاب

خودپرداز بانک سپه

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان امام خمینی

خودپرداز کشاورزی

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان امام خمینی

خودپرداز بانک مسکن

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان امام خمینی

خودپرداز پست بانک ایران

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان امام خمینی

خودپرداز بانک رفاه کارگران

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان امام خمینی

خودپرداز بانک شهر

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :میدان آزادی

خودپرداز بانک ملی

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان قائم

خودپرداز بانک سپه

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :میدان شهید رجایی

خودپرداز بانک ملی ایران

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :بلوار سید مرتضی

خودپرداز بانک انصار

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :بلوار جمهوری اسلامی

خودپرداز بانک سپه

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :بلوار معلم

خودپرداز بانک قوامین

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :بلوار معلم

خودپرداز بانک رفاه کارگران

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :میدان سینا

خودپرداز بانک انصار

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :بلوار معلم

خودپرداز بانک سپه

استان :خراسان رضوی

شهر :کاسمر

آدرس :خیابان خرمشهر

خودپرداز بانک انصار

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان خرمشهر

خودپرداز بانک انصار

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان خرمشهر

خودپرداز بانک تجارت

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :بلوار سید مرتضی

خودپرداز بانک ایران زمین

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان امام خمینی

خودپرداز بانک صادرات ایران

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :میدان انقلاب ( میدان مرکزی )

خودپرداز بانک شهر

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :بلوار بسیج

خودپرداز بانک رفاه کارگران

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :بلوار بسیج

خودپرداز بانک کشاورزی

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :میدان غدیر

خودپرداز اتو بانک سپه

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :میدان شهید مطهری

خودپرداز بانک قرض الحسنه مهر اقتصاد

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان مدرس

خودپرداز بانک صادرات ایران

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان مدرس

خودپرداز بانک سپه

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان مدرس

خودپرداز بانک قوامین

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان مدرس

خودپرداز بانک سپه

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان دادگستری

خودپرداز بانک مهر اقتصاد

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان مدرس

خودپرداز موسسه اعتباری ملل

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان مدرس

خودپرداز بانک انصار

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان مدرس

خودپرداز بانک توسعه تعاون

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان مدرس

خودپرداز بانک ملی ایران

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان مدرس

خودپرداز بانک انصار

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان مدرس

خودپرداز بانک ملت

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان هفده شهریور

خودپرداز بانک رفاه کارگران

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان رازی

خودپرداز بانک کشاورزی

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :بلوار سید مرتضی

خودپرداز بانک قوامین

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان قائم

خودپرداز بانک کوثر

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان قائم

خودپرداز موسسه اعتباری نور

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان قائم

خودپرداز بانک تجارت

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان قائم

خودپرداز بانک کشاورزی

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان قائم

خودپرداز بانک انصار

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :بلوار شهید بهشتی

خودپرداز بانک کوثر

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان قائم

خودپرداز بانک سینا

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان قائم

خودپرداز بانک ملت

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان قائم

خودپرداز بانک ملت

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان قائم

خودپرداز بانک سپه

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان قائم

خودپرداز بانک ملی

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :بلوار دانشگاه

خودپرداز بانک شهر

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :میدان سید مرتضی

خودپرداز بانک شهر

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان فاطمیه

خودپرداز بانک ملی ایران

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :میدان شهید غلامی

خودپرداز بانک اقتصاد نوین

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :میدان سینا

خودپرداز موسسه اعتباری کوثر

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان چهارده معصوم

خودپرداز بانک ملت

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان امام خمینی

خودپرداز بانک ملی

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان قائم

خودپرداز بانک شهر

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان شهید باقری

خودپرداز بانک انصار

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان قائم

خودپرداز موسسه اعتباری کوثر

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :بلوار معلم

خودپرداز بانک انصار

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان شهید ترابی

خودپرداز بانک اقتصاد نوین

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :میدان معلم

خودپرداز بانک انصار

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان امیر کبیر

درباره ما

ما و چند تن از دوستان در کاشمر دور هم امدیم تا برای رفاه حال همشهریانمان سرویسی را طراحی کنیم که دیگر نیازی به جست و جوی آدرس مکان های مورد نظرشان نداشته باشند ، تمام ادرس هایی را که در نظر ما اهمیت بیشتری داشتند به همراه موقعیت جغرافیایی شان در این سرویس جای دادیم تا خدمتی برای مردم عزیزمان کرده باشیم. همواره در حال به روزرسانی و گسترش اطلاعاتمان هستیم.

ترشیز کهن

ترشیز نام قدیمی منطقه ای که کاشمر فعلی در آن قرار دارد.

تُرشیز به معنی شهر نیرومند (تور-شیث اوستایی) یا به معنی شهر دارای چهار بخش (دژ) است که به گفته حمدالله مستوفی شهر کوچک تُرشیز حصاری «بغایت حصین» دارد و دارای چهار قلعه مستحکم است.