هر آنچه درباره ترشیز می خواهید جست وجو کنید:

اطلاعات همواره در حال بروز رسانی است اگر ادرسی را پیدا نکردید به ما یاداوری کنید.

نمایش مکان ها بر روی نقشه

تعداد رکوردهای پیداشده :14

داروخانه دکتر سلیمانی موشکی

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان امام خمینی

داروخانه دکتر بهشتیان

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان امام خمینی

داروخانه دکتر میرجردوی

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان امام خمینی

داروخانه دکتر ابراهیمی

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان امام خمینی

داروخانه دکتر مومنی

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان امام خمینی

داروخانه دکتر رحیمی

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان امام خمینی

داروخانه دکتر ریواز

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان امام خمینی

داروخانه دکتر کفاش

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان امام خمینی

داروخانه دکتر قندهاری

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان امام خمینی

داروخانه دکتر ادینه

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان امام خمینی

داروخانه دکتر ایزدی

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان امام خمینی

داروخانه شبانه روزی دکتر صداقتی

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان امام خمینی

داروخانه دکتر طاهری

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان امام خمینی

داروخانه شبانه روزی دکتر رفعتی

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان امام خمینی

درباره ما

ما و چند تن از دوستان در کاشمر دور هم امدیم تا برای رفاه حال همشهریانمان سرویسی را طراحی کنیم که دیگر نیازی به جست و جوی آدرس مکان های مورد نظرشان نداشته باشند ، تمام ادرس هایی را که در نظر ما اهمیت بیشتری داشتند به همراه موقعیت جغرافیایی شان در این سرویس جای دادیم تا خدمتی برای مردم عزیزمان کرده باشیم. همواره در حال به روزرسانی و گسترش اطلاعاتمان هستیم.

ترشیز کهن

ترشیز نام قدیمی منطقه ای که کاشمر فعلی در آن قرار دارد.

تُرشیز به معنی شهر نیرومند (تور-شیث اوستایی) یا به معنی شهر دارای چهار بخش (دژ) است که به گفته حمدالله مستوفی شهر کوچک تُرشیز حصاری «بغایت حصین» دارد و دارای چهار قلعه مستحکم است.