هر آنچه درباره ترشیز می خواهید جست وجو کنید:

اطلاعات همواره در حال بروز رسانی است اگر ادرسی را پیدا نکردید به ما یاداوری کنید.

نمایش مکان ها بر روی نقشه

تعداد رکوردهای پیداشده :16

دفترخانه اسناد رسمی شماره 1 (حسین عبدالهی)

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان قائم

دفتر اسناد رسمی شماره 4 (حبیب الله رضایی)

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان قائم

دفتر اسناد رسمی کد ۳۱ (فاطمه قاسم نژاد)

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان قائم

دفتر اسناد رسمی کد ۲۵ (مهدی احمدی)

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان قائم

دفتر اسناد رسمی کد ۴۳ (فاطمه رحمانی)

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان قائم

دفتر ازدواج شماره ۲۵( سید جواد رضایی)

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان قائم

دفتر اسناد رسمی کد ۱۱ (هادی قاسمی راد)

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان قائم

دفتر رسمی ازدواج شماره ۸۶ (البلاغی)

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان امام خمینی

دفتر رسمی ازدواج شماره ۹۲( کاظم صادق نژاد)

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان امام خمینی

دفتر ازدواج شماره ۴ (انوری فر)

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان امام خمینی

دفتر اسناد رسمی شماره ۱۸ (منصوره نجات پور)

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان مدرس

دفتر رسمی ازدواج کد ۶۲(محمدتقی رجایی)

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :ابتدای خیابان ۱۷ شهریور

دفتر اسناد رسمی کد ۳۰(محمد صادق الله دادی)

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :ابتدای خیابان ۱۷ شهریور

دفتر اسناد رسمی کد ۳(اکرم شریعت جعفری)

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :ابتدای خیابان ۱۷ شهریور

دفتر اسناد رسمی شماره ۴۷ ( دکتر محمد باب الحکمی )

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان امام خمینی

دفتر اسناد رسمی شماره ۲ ( محمد عربشاهی )

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان امام خمینی

درباره ما

ما و چند تن از دوستان در کاشمر دور هم امدیم تا برای رفاه حال همشهریانمان سرویسی را طراحی کنیم که دیگر نیازی به جست و جوی آدرس مکان های مورد نظرشان نداشته باشند ، تمام ادرس هایی را که در نظر ما اهمیت بیشتری داشتند به همراه موقعیت جغرافیایی شان در این سرویس جای دادیم تا خدمتی برای مردم عزیزمان کرده باشیم. همواره در حال به روزرسانی و گسترش اطلاعاتمان هستیم.

ترشیز کهن

ترشیز نام قدیمی منطقه ای که کاشمر فعلی در آن قرار دارد.

تُرشیز به معنی شهر نیرومند (تور-شیث اوستایی) یا به معنی شهر دارای چهار بخش (دژ) است که به گفته حمدالله مستوفی شهر کوچک تُرشیز حصاری «بغایت حصین» دارد و دارای چهار قلعه مستحکم است.