برای نشان دادن مسیر به سمت نقطه مورد نظر روی ((نشان)) کلیک کنید.
نام محل:
دفتر پیشخوان دولت و بخش عمومی
آدرس:
خیابان ۱۷ شهریور,نبش ۱۷ شهریور ۲