برای نشان دادن مسیر به سمت نقطه مورد نظر روی ((نشان)) کلیک کنید.
نام محل:
دفتر پیشخوان خدمات دولت
آدرس:
خیابان قائم,بین قائم ۲۲ و میدان بهشت
تلفن:
۰۵۱۵۵۲۴۷۹۴۲ تماس