هر آنچه درباره ترشیز می خواهید جست وجو کنید:

اطلاعات همواره در حال بروز رسانی است اگر ادرسی را پیدا نکردید به ما یاداوری کنید.

نمایش مکان ها بر روی نقشه

تعداد رکوردهای پیداشده :154

فیزیوتراپی سینا

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان امام خمینی

کلنیک مامایی و زنان مادران بهشت

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان امام خمینی

فیزیوتراپی توانا

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان امام خمینی

کلنیک ترک اعتیاد طلوع دوباره

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان امام خمینی

دکتر میرامین نوائی

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان امام خمینی

دکتر علیرضا هادی

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان امام خمینی

فیزیوتراپی الزهرا

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان امام خمینی

دکتر هدی ذبیحی

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان امام خمینی

آزمایشگاه تخصصی امام رضا

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان امام خمینی

دکتر علی اکبر مدرس مقدم

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان امام خمینی

دکتر مرتضی روحانی

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان امام خمینی

دکتر الهام رجبی

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان امام خمینی

دکتر افسانه مختاری

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان امام خمینی

دکتر علیرضا عقیقی

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان امام خمینی

دکتر شادمرادی

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان امام خمینی

دکتر فرشید غفاری

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان امام خمینی

دکتر سارا توصیفیان

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان امام خمینی

دکتر البرز وشتاسبی

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان امام خمینی

دکتر مهدی قربانی

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان امام خمینی

دکتر منا درخشنده دل

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان امام خمینی

دکتر حسام امینی

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان امام خمینی

دکتر فرناز اکبری

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان امام خمینی

دکتر نسرین اهنگری

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان امام خمینی

دکتر متین روحانی

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان امام خمینی

دکتر آسیه عبدالهی

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان امام خمینی

دکتر تدین

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان امام خمینی

دکتر فاطمه خاکپور

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان امام خمینی

دکتر محمد رضا وکیل نیا

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان امام خمینی

دکتر فاطمه نیازمند

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان امام خمینی

دکتر محمد اسکندری

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان امام خمینی

دکتر الناز نیری ترشیزی

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان امام خمینی

دکتر محمد رضا بخشیان

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان امام خمینی

دکتر حسین غضنفری

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان امام خمینی

دکتر موسوی نژاد

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان امام خمینی

دکتر آناهیتا ملائکه

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان امام خمینی

دکتر زهره عبدالهی

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان امام خمینی

دکتر نسرین پور مقدم

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان امام خمینی

دکتر مجتبی شاملو

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان امام خمینی

دکتر رضا زارع

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان امام خمینی

دکتر علی طلعتی

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان امام خمینی

دکتر محمد مازنی

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان امام خمینی

دکتر علیرضا ناصری

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان امام خمینی

شنوایی شناسی قائم ( عج ) مرادیان

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان امام خمینی

دکتر مجتبی فرجاد

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان امام خمینی

فیزیوتراپی قائم ( عج ) جلیلیان

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان امام خمینی

دکتر علیرضا ناصری

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان امام خمینی

دکتر احمد عباس زاده

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان امام خمینی

مریم میری تربقان

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان امام خمینی

مرکز مشاوره تخصصی احیاء

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان امام خمینی

دکتر حسن مستغیسی

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان امام خمینی

دکتر علی پویا

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان امام خمینی

دکتر کیان کندری

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان امام خمینی

دکتر علیرضا عقیقی

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان امام خمینی

دکتر خاطره عربی خوان

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان امام خمینی

دکتر علی اکبر مدرس مقدم

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان امام خمینی

دکتر زهرا رنجبر

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان امام خمینی

دکتر بهاره بردبار

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان امام خمینی

دکتر مرتضی مرتضوی

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان امام خمینی

دکتر پریسا ذبیحی

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان امام خمینی

لیلا کمالی فر

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان امام خمینی

بینایی سنجی(عینک سپهر)

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان امام خمینی

دکتر جواد خوشدل

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان امام خمینی

دکتر فاطمه اولیایی

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان امام خمینی

تجهیزات پانسمان نوین

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان امام خمینی

دکتر مریم گلی

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان امام خمینی

گفتار درمانی قائم

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان امام خمینی

دکتر مجتبی تقی زاده

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان امام خمینی

مرکز درمان و بازتوانی اعتیاد نگاه نو

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان امام خمینی

دکتر احسان رمضانی

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان امام خمینی

اپتومتریست زهرا ابراهیمی

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان امام خمینی

سلامت ترشیز

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان امام خمینی

مرکز مشاوره و خدمات روان شناختی همراز

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان امام خمینی

دکتر کریمی

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان امام خمینی

دکتر علی داودیان

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان امام خمینی

سیده فاطمه علویان

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان امام خمینی

دکتر ایمان معصومی

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان امام خمینی

سمیرا دربان جعفری

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان امام خمینی

لیلی خواجوی

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان امام خمینی

دکتر سید ابراهیم موسوی بایگی

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان امام خمینی

دکتر سید حمید رضا میر کریمی

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان امام خمینی

دکتر الهه محمدی وثوق

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان امام خمینی

صبا شهابی ( کلینیک تخصصی گفتار درمانی نواک )

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان امام خمینی

بهاره مخلصی

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان امام خمینی

دکتر سمانه نادری نسب

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان امام خمینی

دکتر ابوالفضل محتشمی

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان امام خمینی

جلال محتشمی

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان امام خمینی

مهدی شریعت جعفری

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان امام خمینی

دکتر کاظم زارع زاده

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان امام خمینی

دکتر سارا تفقد

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان امام خمینی

دکتر عباس عبدالهی

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان امام خمینی

دکتر صلاح الدین تبریزی

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان امام خمینی

دکتر زهرا سادات سجادی مقدم

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان امام خمینی

سمیرا کریمی یزدی

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان امام خمینی

دکتر فاطمه فتحی

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان امام خمینی

دکتر مونا ادیبیان

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان امام خمینی

دکتر مسلم جعفرپور

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان امام خمینی

دکتر مهدی شکوهی

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان امام خمینی

دکتر علی اسکندری

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان امام خمینی

دکتر حسین قانعی

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان امام خمینی

دکتر شفیعی

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان امام خمینی

دکتر شفیعی

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان امام خمینی

دکتر سعید مالکی

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان امام خمینی

دکتر هراتی

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان امام خمینی

مرکز درمان سوء مصرف مواد دکتر شریف زاده

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان امام خمینی

دکتر حسین علی شریف زاده

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان امام خمینی

نسرین نور افشان

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان امام خمینی

دکتر مجید هجری

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان امام خمینی

اپتومتریست سیده عصمت قادری

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان امام خمینی

دکتر سعید شادمرادی

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان امام خمینی

عزت فارسیان

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان امام خمینی

دکتر محمد رضا اکبر زاده

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان امام خمینی

دکتر محمد رضا وکیلی نیا

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان امام خمینی

مرکز درمان اعتیاد بهار آفرین

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان امام خمینی

مرکز درمان سوء مصرف مواد نشاط نوین

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان امام خمینی

مرکز درمان سوء مصرف مواد گل افشان

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان امام خمینی

دکتر سیمین عظیمی

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان امام خمینی

دکتر ابوالقاسم مختاری

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان امام خمینی

اپتومتریست مهدی لسانی عارفی

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان امام خمینی

دکتر حسن پاکدل

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان امام خمینی

کلنیک ترک اعتیاد دکتر صادقی

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان بهبودی

دکتر شاکری

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان امام خمینی

دکتر ابوالفضل رمضانیان

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان امام خمینی

لابراتور دندانسازی کوهستانی

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان امام خمینی

کاوش کار

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان امام خمینی

مرکز مشاوره روان شناختی نشاط ( عمومی )

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان امام خمینی

دکتر محمد رضا عبدالهی

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان امام خمینی

دکتر ملیحه طاهریان

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان امام خمینی

دکتر مجتبی رافتی

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان امام خمینی

دکتر زهرا عاصمی

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان امام خمینی

دکتر نسرین فضایی

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان امام خمینی

سیده عاطفه حسینی یزدی

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان امام خمینی

الهام خانی

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان امام خمینی

گفتار درمانی علی کشمیری

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان امام خمینی

کلینیک گفتار درمانی آوا یاسر آفاقی

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان امام خمینی

دکتر بهزاد محمودی

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان امام خمینی

دکتر مریم اشرفی

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان امام خمینی

مرکز مشاوره شمیم

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان امام خمینی

تزریقات ، پانسمان ، سرم تراپی ، نوار قلب

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان امام خمینی

دکتر مصطفی غیور

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان امام خمینی

سعیده براتی فر

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان امام خمینی

دکتر احمد شریفی

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان امام خمینی

دکتر رضا نژاد

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان امام خمینی

دکتر مجید روستایی

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان امام خمینی

مرکز جراحی خاتم الانبیا

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان امام خمینی

دکتر سهیل سادات

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان امام خمینی

مریم پاکدل

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان امام خمینی

دکتر علیرضا مزاری

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان امام خمینی

دکتر احمد یوسفی

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان امام خمینی

دکتر محسن بیات

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان امام خمینی

دکتر الهام صدیقی

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان امام خمینی

مریم مزده

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان امام خمینی

دکتر محمد رضا عبدالهی

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان امام خمینی

دکتر محمد احمد نژاد

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :خیابان امام خمینی

دکتر امیر حسین افقهی

استان :خراسان رضوی

شهر :کاشمر

آدرس :بلوار جمهوری اسلامی

درباره ما

ما و چند تن از دوستان در کاشمر دور هم امدیم تا برای رفاه حال همشهریانمان سرویسی را طراحی کنیم که دیگر نیازی به جست و جوی آدرس مکان های مورد نظرشان نداشته باشند ، تمام ادرس هایی را که در نظر ما اهمیت بیشتری داشتند به همراه موقعیت جغرافیایی شان در این سرویس جای دادیم تا خدمتی برای مردم عزیزمان کرده باشیم. همواره در حال به روزرسانی و گسترش اطلاعاتمان هستیم.

ترشیز کهن

ترشیز نام قدیمی منطقه ای که کاشمر فعلی در آن قرار دارد.

تُرشیز به معنی شهر نیرومند (تور-شیث اوستایی) یا به معنی شهر دارای چهار بخش (دژ) است که به گفته حمدالله مستوفی شهر کوچک تُرشیز حصاری «بغایت حصین» دارد و دارای چهار قلعه مستحکم است.